Gripa, lyfta, vända, nå in – tyngdlöst

Med Ergolift kan du hantera arbetsstycken helt tyngdlöst. Det gör det möjligt för en operatör att snabbt manipulera tunga, stora eller heta objekt på ett enkelt sätt.

Förebygg belastningsskador

Vid montering av lite tyngre detaljer är det ofta svårt att använda konventionella lyfthjälpmedel. Detaljen måste hanteras med känsla och balans vilket är svårt med en konventionell lyft. Ergolift låter operatören hantera även en tung detalj i perfekt balans, utan att slita på axlar och rygg.

 

För mer information besök 

Excentrisk last

Om detaljen är het eller om man ska nå över eller under något, kan Ergolift hantera laster långt från operatören.

Skräddarsydda gripverktyg

Vi har ett stort antal färdiga lösningar för att gripa alla möjliga objekt. Om ingen av dem passar, konstruerar vi en ny. Ingenting är omöjligt.

Över 1000 installerade lyftar över hela världen

Sedan 1981 har över 1000 Ergoliftar levererats till kunder i Europa, Amerika, Asien och Afrika. Bland våra kunder finns multinationella företag som ABB, General Electric, AstraZeneca, Scania och Caterpillar men också mindre företag.